Leasing finansowy a operacyjny

Możliwość komentowania Leasing finansowy a operacyjny została wyłączona
Leasing finansowy a operacyjny

W przypadku ofert leasingowych, przedsiębiorca może skorzystać z dwóch możliwości: leasingu finansowego, bądź operacyjnego. W przypadku pierwszego – leasingu finansowego, inaczej określanego kapitałowym, przedsiębiorca może dany z leasingowany produkt wpisać do ewidencji środków trwałych i mimo, że to leasingodawca pozostaje nadal właścicielem danego produktu, to leasingobiorca może odpisać sobie koszty amortyzacji.
Jeśli umowa reguluje, iż wraz z ostatnią ratą dany produkt przechodzi na własność leasingobiorcy, to w świetle przepisów prawnych regulujących kwestię VAT powinna ona być traktowana jako dostawa towarów. Vat wtedy z pewnymi ograniczeniami zapisanymi w ustawie można odliczyć przez cały okres używania danego produktu, pod warunkiem, że jego użycie jest przeznaczone dla działalności gospodarczej opodatkowanej. Czas umowy takiego leasingu na ogół nie przekracza czasu zamortyzowania danego sprzętu. . W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot nie jest zewidencjonowanym środkiem trwałym leasingobiorcy, a amortyzacji dokonuje leasingodawca. W leasingu operacyjnym comiesięczna rata leasingowa powiększa koszty uzyskania przychodów.
Leasingobiorca może odliczyć VAT od rat leasingowych, który płatny jest w ratach i wynosi zawsze 22 procent. Wysokość odliczenia VAT, w zależności od rodzaju przedmiotu, wynosi: dla pojazdów osobowych 60 proc., ale nie więcej niż 6 tys. zł, dla pozostałych środków trwałych – 100 proc. Umowa musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji (na przykład meble – stawka amortyzacji wynosi 20 proc., a minimalny okres leasingu – dwa lata). 10 lat w przypadku leasingu nieruchomości.


Czym jest leasing

Możliwość komentowania Czym jest leasing została wyłączona
Czym jest leasing

Usługi leasingowe są formą finansowania konkretnej inwestycji, czyli dają możliwość użytkowania środków trwałych, należących prawnie do leasingodawcy. Leasing jest zawierany poprzez umowę pisemną, która określa czas jej trwania i wysokość rat uiszczanych w zamian za korzystanie ze środków. Jeśli z winy korzystającego przedmiot umowy nie zostanie mu dostarczony, to i tak raty te musi uiszczać, dlatego, że leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego, np. pojazdu, to on widnieje w dowodzie rejestracyjnym, ale również to on dopełnia wszelkich formalności z zakupem środka transportu. W związku z tym leasing nie ma nic wspólnego z kredytem, oprócz comiesięcznych rat uiszczanych przez leasingobiorcę. Ponieważ w przypadku kredytu klient właścicielem staje się po uiszczeniu ostatniej raty, a w przypadku leasingu musi jeszcze dany przedmiot wykupić na zasadach przewidzianych w umowie. Warto się przyglądać różnicom między kredytem a leasingiem i dopasować ofertę do swoich potrzeb, wymagań, a także co najważniejsze zasobności swojego portfela. W przypadku obydwóch produktów warto negocjować zarówno kwoty jak i warunki otrzymania danego produktu.


Posiadanie konta firmowego

Możliwość komentowania Posiadanie konta firmowego została wyłączona
Posiadanie konta firmowego

Posiadając konta firmowe można na lepszych warunkach ubiegać się o produkty kredytowe. Dzieje się tak jednak wtedy, gdy historia prowadzenia danego konta np. z ostatniego roku wykazuje stałe i regularne wpływy na dane konto. Dzięki temu bank może sam wystosować do klienta ofertę np. z kredytem gotówkowym bez dodatkowych formalności i zaświadczeń, bądź znacznie ukrócić procedury w przypadku potrzeby udzielenia większego kredytu gotówkowego, hipotecznego, bądź inwestycyjnego. Dzięki regularnym wpływom, klient zwiększa poziom zaufania do siebie, jako przyszłego kredytobiorcy. Nie oznacza to jednak, że bank nie weryfikuje klienta pod względem historii w BIK, bowiem posiadanie konta nie wiąże się z potrzebą sprawdzania takich informacji, bank może zatem nie wiedzieć, jaką klient prowadził dotychczas politykę kredytową. Również prostsze procedury nie oznaczają dla klienta bardziej preferencyjnych warunków, czasem inny bank może oferować lepsze oprocentowanie, bądź niższy pakiet ubezpieczeń, warto wtedy negocjować z własnym bankiem, bądź na postawie pełnej dokumentacji starać się o kredyt w innym banku.


Kredyt przez telefon

Możliwość komentowania Kredyt przez telefon została wyłączona
Kredyt przez telefon

Infolinie, które działają dla klientów banku, również służą do składania telefonicznych wniosków kredytowych. Oczywiście nie wszystkie banki posiadają taką opcję, jednak informacje o tym zawsze są zamieszczone na stronie internetowej danego banku. Jeśli klient chce na przykład potwierdzenia wiarygodności słów przedstawiciela banku, może taki wniosek kredytowy zrealizować przez telefon, bowiem rozmowy z klientami na infoliniach są rejestrowane. Klient powinien w takiej sytuacji spisać imię i nazwisko osoby, z którą rozmawiał a dla szybszego ustalenia rozmowy datę i godzinę jej przeprowadzenia. Przez telefon klient podaje wszystkie swoje dane, a rozmówca wypełnia wniosek, który następnie jest przesyłany przez kuriera pod ustalony przez klienta adres i o ustalonej porze. Dużym udogodnieniem jest fakt, że kurier dostarczy te dokumenty wszędzie tam gdzie zażyczy sobie klient, bez znaczenia na miejsce pobytu, pod warunkiem, że jest to na terenie Polski. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów oraz podpisaniu wniosku, bank udziela informacji, czy kredyt został przyznany, jeśli tak, kurier raz jeszcze przywozi umowę, po której podpisaniu klient otrzymuje pieniądze na wskazane w umowie konto bankowe.


Kredyt przez internet

Możliwość komentowania Kredyt przez internet została wyłączona

Od pewnego czasu dla klienta banki przygotowały wiele udogodnień, między innymi możliwość uzyskania kredytu drogą internetową. Jeśli więc konsument jest na tyle zorientowany w ofertach, że wie co dla niego jest najkorzystniejsze, a zależy mu na czasie, bądź nie ma możliwości odwiedzenia banku, może taki wniosek złożyć przez internet. Takie połączenia i strony, na których klient pozostawia swoje pełne dane osobowe są przeważnie szyfrowane, warto jednak się upewnić i poszukać takiej informacji na stronie internetowej. Wypełnienie wniosku to jednak dopiero pierwsza część formalności. Ponieważ bank najpierw weryfikuje wniosek, potem prosi o potwierdzenie przedstawionych informacji, najczęściej drogą pocztową, bądź przez kuriera, który również zobowiązany jest potwierdzić kopie dokumentów z oryginałem, po czym następuje weryfikacja dokumentów i wydanie decyzji. Wtedy ponownie odwiedza klienta kurier, który przywozi sporządzoną przez bank umowę kredytową i dopiero po jej podpisaniu i odesłaniu, w określonym terminie bank przelewa pieniądze na konto. Jak widać udogodnienia czasowe są jedynie takie, że wniosek można złożyć o dowolnej porze przez internet, niestety procedura weryfikacji i przyznania środków może wydłużyć się nawet do dwóch tygodni.


Leasing czy kredyt

Możliwość komentowania Leasing czy kredyt została wyłączona

Od dłuższego czasu przedsiębiorca może zadecydować z jakiej usługi sfinansowania własnego środka transportu chce skorzystać, bowiem ma do dyspozycji albo leasing, albo kredyt samochodowy czy też gotówkowy. W każdej z opcji przedsiębiorca musi wykazać się dokumentacją prowadzenia działalności, w przypadku młodych firm, nie osiągających jeszcze dochodów, bądź osiągających na niskim pułapie, leasing może być lepszą alternatywą, ze względu na mniejsze wymogi i możliwość sfinansowania nowego pojazdu bądź do kilku lat. W przypadku firm o ugruntowanej pozycji na rynku, chcących leasingować kilka samochodów, np. na flotę dla przedstawicieli handlowych, leasing może odmówić współpracy, ze względu np. na niską kondycję finansową firmy, bądź jej już istniejące zadłużenie. Nie oznacza to, że w takim przypadku bank udzieli kredytu, jednak są tego większe szanse. Zdecydowanie leasing jest bardziej opłacalny w przypadku aut nowych bądź kilkuletnich, raty są niższe niż bankowe, w ramach dodatkowych opcji leasing zapewnia również coroczny serwis samochodu, atrakcyjne ubezpieczenia, bądź niższą cenę startową pojazdu, trzeba jednak pamiętać , że auta staje się dopiero własnością po spłaceniu leasingu i dodatkowo wykupieniu auta od firmy leasingowej.


Kiedy klient może odstąpić

Możliwość komentowania Kiedy klient może odstąpić została wyłączona

Według przesłanek prawnych, które regulują zawieranie umów kredytowych klientowi przysługuje 10 dni roboczych na odstąpienie od kredytu bez podawania żadnej konkretnej przyczyny, po podpisaniu umowy i również po przelaniu środków na konto. Oznacza to, że klient ma możliwość do 10 dni zwrócić kredyt w całości bankowi, ale bez dodatkowych kosztów, które do kredytu zostały doliczone, a więc prowizji bankowej, opłat w postaci ubezpieczenia od utraty pracy, choroby czy nieszczęśliwego wypadku a także co najważniejsze bez naliczonych odsetek. Po przelaniu pieniędzy umowa jest nieważna i klient powinien otrzymać od banku potwierdzenie jej unieważnienia. Czasem banki mogą ten okres wydłużyć do 14 dni, o tym okresie bez znaczenia na długość jego trwania klient musi być poinformowany zarówno podczas spisywania umowy, jak i pisemnie na samej umowie. Dzięki temu ma świadomość, że jeśli został np. wprowadzony w błąd przez przedstawiciela banku, bądź sam coś źle zrozumiał na swoją niekorzyść, może odstąpić od danej umowy bez żadnych dodatkowych kosztów i dzięki temu otrzymać kredyt w innym banku na bardziej preferencyjnych, bądź bardziej dopasowanych do swoich potrzeb warunkach.


Strona 1 z 41234